Estimado cliente, a continuación le destacamos los principales titulares de la publicación actual de nuestro boletin.

Para ver la publicación, acceda desde ramellsassessors.bol-e.com

Si no ve el correo correctamente, pulse aquí.

Editorial

Editorial

Amb l’arribada d’aquest segon número de l’any, ja sabrem els resultats de les eleccions generals que van ser convocades el 28 d’abril passat. Mentrestant, la declaració de la renda de l’exercici 2018, amb una campanya que va arrencar el 2 [...]

Fiscal

60 qüestions que cal tenir en compte en la Declaració de la Renda 2018

El Reglament de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques ha introduït novetats importants per a la declaració de l’exercici fiscal 2018. La campanya, que va començar el 2 d’abril passat, finalitzarà el dia 1 del pròxim mes de [...]

Laboral

Darreres mesures socials preses abans de les eleccions generals

El Govern socialista de Pedro Sánchez va anunciar que abans de les eleccions generals, celebrades el 28 d’abril passat, aprovaria una sèrie d’iniciatives socials prèvies a l’inici de la campanya electoral, quinze dies abans dels comicis. Fruit d’aquesta anunciada notícia [...]

Mercantil i Civil

Nova Llei de Secrets Empresarials

El principal risc de vulneració d’un secret és a dins de la pròpia empresa. Contracti auditories de risc, revisi els acords amb empleats, proveïdors i socis comercials, revisi la seva informació comercial i controli les xarxes socials i llocs web, [...]

Comptabilitat

Informació no financera: diverses qüestions plantejades per la Llei 11/2018

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha contestat a través de dues consultes a determinades qüestions sobre la informació no financera exigida per la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de [...]

Agenda Tributària

Agenda Tributària

Calendari d´obligacions fiscals. Juliol - Agost – Setembre 2019

Normativa

Normativa

Principals normes Fiscals

Hemeroteca

Hemeroteca

Resum d´articles publicats a la premsa econòmica