Estimado cliente, a continuación le destacamos los principales titulares de la publicación actual de nuestro boletin.

Para ver la publicación, acceda desde ramellsassessors.bol-e.com

Si no ve el correo correctamente, pulse aquí.

Editorial

Editorial

En aquest període de temps excepcional que ens ha tocat viure, l’activitat normativa ha estat marcada per la «crisi del coronavirus». Són nombrosos els reials decrets llei que el Govern ha anat publicant amb mesures urgents extraordinàries per respondre a [...]

Fiscal

Mesures tributàries que s’han pres com a conseqüència de la crisi sanitària del coronavirus

Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma a Espanya provocada pel coronavirus, s’han pres una sèrie de mesures per a contrarestar-ne els efectes econòmics i socials. En l’àmbit fiscal, es possibilita l’ajornament de deutes tributaris, se suspèn el [...]

Laboral

Mesures laborals extraordinàries en relació amb el COVID-19

Després de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi ocasionada pel COVID-19, pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, es van aprovar mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l’impacte [...]

Mercantil i Civil

Les telejuntes i el coronavirus

El coronavirus representarà un punt d’inflexió en la digitalització de les empreses. Moltes companyies van adoptar, des del començament d’aquesta crisi sanitària i financera, juntes generals virtuals com a mesura de prevenció davant possibles contagis, seguint la flexibilització de la [...]

Comptabilitat

Informació en els comptes anuals sobre el COVID-19

Durant aquests dies moltes empreses estaven en ple procés de formulació dels comptes anuals del 2019. La incertesa d’una situació extraordinària com la declarada pandèmia pel coronavirus s’ha de recollir en aquests comptes, que hauran d’aportar la informació oportuna perquè [...]

Agenda Tributària

Agenda Tributària

Calendari d´obligacions fiscals. Juliol - Agost - Setembre 2020

Normativa

Normativa

Principals normes Fiscals i Laborals

Hemeroteca

Hemeroteca

Resum d´articles publicats a la premsa econòmica