Estimado cliente, a continuación le destacamos los principales titulares de la publicación actual de nuestro boletin.

Para ver la publicación, acceda desde ramellsassessors.bol-e.com

Si no ve el correo correctamente, pulse aquí.

Editorial

Editorial

El segon número del butlletí de l’assessor de 2021 coincideix en el temps amb la declaració de la renda 2020. Primera declaració afectada per les mesures de la crisi sanitària i econòmica derivades de la COVID-19.

Fiscal

Novetats en la primera declaració de la renda sota els efectes de la COVID-19

Aquest article desenvolupa una llista de novetats normatives que han de ser considerades en la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2020 i s’hi aborda la repercussió que poden tenir en aquesta declaració determinades mesures adoptades davant [...]

Laboral

Complement de les pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere

Entre les mesures introduïdes pel Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la seguretat social i econòmic, cal destacar [...]

Mercantil i Civil

«Next Generation EU: arriba el tren dels fons europeus per a la recuperació

La crisi sanitària que ens acompanya des de fa ja bastant temps ha posat la nostra economia a la corda fluixa. Davant aquesta situació, la Unió Europea ha reaccionat amb la mobilització inicial d’un paquet d’emergència de 540.000 milions d’euros [...]

Comptabilitat

Reconeixement d’ingressos pel lliurament de béns i prestació de serveis

La Resolució del 10 de febrer de 2021, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, desenvolupa les modificacions introduïdes en la NRV 14a «Ingressos per vendes i prestació de serveis» del PGC pel Reial decret 1/2021 amb la finalitat [...]

Agenda Tributària

Agenda Tributària

Calendari d´obligacions fiscals. Juliol - Agost – Setembre 2021

Normativa

Normativa

Principals normes Fiscals

Hemeroteca

Hemeroteca

Resum d´articles publicats a la premsa econòmica