Estimado cliente, a continuación le destacamos los principales titulares de la publicación actual de nuestro boletin.

Para ver la publicación, acceda desde ramellsassessors.bol-e.com

Si no ve el correo correctamente, pulse aquí.

Editorial

Editorial

Després del merescut descans estival, ens introduïm de ple en l’últim tram del 2021.

Fiscal

Consultes DGT: En quin epígraf IAE he de donar d’alta la meva activitat professional?

Recollim les consultes emeses per la Direcció General de Tributs sobre l’epígraf o grup aplicable, a l’efecte de l’impost sobre activitats econòmiques, a les activitats professionals consultades.

Laboral

Protocol de prevenció i erradicació de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Totes les empreses, independentment de la grandària, estan obligades a establir mesures per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. No tenir un protocol de prevenció d’assetjament sexual i per raó de sexe constitueix una infracció [...]

Mercantil i Civil

Si la seva empresa es fusiona, què pot esperar com a treballador?

Moltes societats, per poder garantir un creixement econòmic, es fusionen amb d’altres. Per als seus empleats s’obre, llavors, un procés d’incertesa amb dues possibles sortides: començar una nova etapa amb nous caps, nous companys i noves condicions, o bé perdre [...]

Comptabilitat

Guia informativa sobre la preparació de l’estat d’informació no financera i diversitat

El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, amb la finalitat de facilitar l’aplicació pràctica de la norma, ha elaborat una guia amb mer valor informatiu sobre la preparació anual de l’estat d’informació no financera que contingui informació relativa, almenys, a [...]

Agenda Tributària

Agenda Tributària

Calendari d´obligacions fiscals. Octubre - Novembre – Desembre 2021

Normativa

Normativa

Principals normes Fiscals

Hemeroteca

Hemeroteca

Resum d´articles publicats a la premsa econòmica