Estimado cliente, a continuación le destacamos los principales titulares de la publicación actual de nuestro boletin.

Para ver la publicación, acceda desde ramellsassessors.bol-e.com

Si no ve el correo correctamente, pulse aquí.

Editorial

Editorial

Acaba 2021 i l’erupció del volcà al parc natural de Cumbre Vieja a l’illa de la Palma ha acaparat l’activitat normativa, al costat d’una sèrie de mesures en l’àmbit laboral d’especial transcendència.

Fiscal

Llei de mesures contra el frau: novetats fiscals i preguntes freqüents

La Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal ha incorporat nombroses novetats en els principals impostos i en la Llei general tributària. Algunes de les qüestions que desenvolupa, i que comentem en aquest article, han suscitat [...]

Laboral

Llei de treball a distància: drets, obligacions i enduriment de les sancions

La convalidació parlamentària del Reial decret llei 28/2020, de 22 de desembre, va conduir a la tramitació d’un projecte de llei que ha desembocat en un text definitiu amb algunes variacions respecte de l’original. Inclou, a més, disposicions addicionals, transitòries [...]

Mercantil i Civil

Nova llei de startups: avantatges fiscals i incentius d’inversió

La futura llei de startups és una de les vies emmarcades en «Estratègia Espanya Nació Emprenedora», que reuneix un conjunt de 50 claus per a la recuperació econòmica i que aspira a fer que l’Espanya del 2030 sigui una nació [...]

Comptabilitat

NIA-ES 610: utilització del treball dels auditors interns

Se sotmet a informació pública la NIA-ES 610 sobre l’ús del treball dels auditors interns. Aquesta Norma tècnica d’auditoria serà d’aplicació obligatòria per als comptes anuals, estats financers o documents comptables corresponents a exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de [...]

Agenda Tributària

Agenda Tributària

Calendari d´obligacions fiscals. Gener - Febrer – Març 2022

Normativa

Normativa

Principals normes Laborals

Hemeroteca

Hemeroteca

Resum d´articles publicats a la premsa econòmica