Estimado cliente, a continuación le destacamos los principales titulares de la publicación actual de nuestro boletin.

Para ver la publicación, acceda desde ramellsassessors.bol-e.com

Si no ve el correo correctamente, pulse aquí.

Editorial

Editorial

La campanya per a la declaració de la Renda que va començar el passat 3 d'abril i s'estendrà fins al pròxim 1 de juliol centra tota la nostra atenció en aquest número.

Fiscal

60 qüestions que cal tenir en compte en la declaració de la Renda 2023

Els últims anys, s’han modificat diferents aspectes de l’IRPF. En la llista següent destaquem les qüestions que et recomanem que revisis a l’hora d’afrontar la declaració de la Renda i les dels teus clients.

Laboral

Preguntes i respostes sobre el salari mínim interprofessional

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) és una qüestió molt rellevant en l’àmbit laboral i econòmic del país. Des que es va establir com una eina per a assegurar un ingrés mínim digne fins a la influència que té en la [...]

Mercantil i Civil

Data límit per a aprovar els nous llindars d’empreses espanyoles: 24 de desembre de 2024

El nombre estimat de societats que es beneficiarien d’una reducció de les obligacions de presentació d’informació i auditoria seria, almenys, del 6 %. Més d’1,3 milions, segons la Unió Europea.

Comptabilitat

Informació sobre actius i passius derivats de contractes per vendes de béns i tractament comptable atorgat a un contracte de compravenda per trams

La pàgina web de l’ICAC ha publicat, en el BOICAC 136, sis consultes sobre comptabilitat. Tanmateix, en aquest article ens centrarem en la consulta número 2 i en la consulta número 3.

Agenda Tributària

Agenda Tributària

Calendari d´obligacions fiscals. Juliol - Agost – Setembre 2024

Normativa

Normativa

Principals normes Fiscals

Hemeroteca

Hemeroteca

Resum d´articles publicats a la premsa econòmica